TE:s Schakt & Planering AB

Företaget

TE:s Schakt & Planering är ett företag med stor erfarenhet inom mark, anläggning och entrepenadverksamhet.

Vår kompetenta personal med mångårig erfarenhet i branschen håller sig ständigt uppdaterade med kurser och utbildningar.

Vår maskinpark och all kringutrustning håller högsta kvalitet, vilket borgar för effektivt genomförda projekt med få driftsstopp.

 

 

 

Linje