TE:s Schakt & Planering AB

Tjänster

Vi åtar oss uppdrag inom följande områden:
Anläggningsarbete, bilning av betong och mindre skut, sprängningsarbeten, grävning och schaktning, kabelplöjning och fräsning, rörtryckning, stolpresning, transporter och snöröjning.

Vi är också diplomerade som entreprenör på enskilda avloppsanläggningar inom Tierps kommun.

 

huddig