TE:s Schakt & Planering AB

Referenser

Några av de kunder vi har haft nöjet att arbeta med under åren är SKANOVA, Swedia Networks AB, Vattenfall, Flextronics Network AB, Utfors och Tierps kommun.

Detta är ett urval av de projekt där vi medverkat:
Linjenätsarbeten åt SKANOVA, Swedia Network AB samt Flextronics Network AB.

Optokabelförläggning åt flertalet kunder bl.a TELIA, Vägverket och UTFORS.

Flertalet enskilda avloppsanläggningar inom Tierps kommun.

Läggning landskabel Öregrund-Hargshamn samt rikskabeln Gysinge-Runhällen.

Rörtryckningar i Uppsala och Stockholms län.